Ny skolrankning: Sämsta och bästa kommunerna i Stockholms län

Vilka kommuner får tummen upp? Och ner?
Vilka kommuner får tummen upp? Och ner?
Nacka, Salem och Vallentuna är bäst bland Stockholms kommuner i Lärarnas riksförbund nya skolrankning.

Varje år slås det fast vilken kommun som är bäst i Sverige på det ena eller det andra. Bästa skolkommun är inget undantag.

Men Lärarnas Riksförbund har vädrat att det inte är oproblematiskt att jämföra kommuner utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.

De menar att de nu gjort skolrankning som gör just detta. Samtidigt gör de inte anspråk på att göra den ultimata rankningen.

– Rankningar kan man alltid diskutera, vi lyfter fram fyra faktorer som vi tycket är viktiga men det kan finnas andra. Vi vill åstadkomma en diskussion, säger Håkan Carlsson, pressansvarig på Lärarnas Riksförbund.

Så gjordes undersökningen

De tittar på fyra aspekter av den svenska skolan: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet samt elevresultat.

De har tittat närmre på varje kommuns förutsättningar – exempelvis: Andel nyanlända, föräldrars utbildningsbakgrund, om det är en glesbygds- eller en pendlarkommun, andel behöriga lärare i kommunen, medianlöner i kommunen och om kommunen livnär sig på turism eller att producera varor. På så vis, menar man, kan man få ut hur höga betyg, eller hur höga lärarlöner varje kommun borde ha.

När det gäller betyg, som baseras på meritvärdena från årskurs nio, är det Salem som hamnar i topp. Högst andel behöriga lärare hittar man i Sundbyberg och de bästa lärarlönerna går att hitta i Stockholms kommun, som faktiskt är bäst i Sverige.

Bäst i länet – sjua i Sverige

Den högsta kostnaden per elev hittar man i Danderyd. Alla dessa variabler slås sedan ihop till en total placering.

Där hittar man Nacka, på plats sju i hela Sverige.


Nacka bäst i länet

Länets kommuner sorterade efter variablerna ”undervisningskostnad per elev”, ”lärarlöner”, ”lärarbehörighet” samt ”elevresultat”. Klicka på rubrikerna för att se var din kommun hamnar inom respektive del.

Placeringarna gäller för hela Sverige. 

Källa: Lärarnas Riksförbund