Skolrankning – Nacka halkar ner en plats

Nacka halkar ner en plats, till plats 9, i Sveriges kommuner och landstings årliga skolrankning av grundskolorna.
Samtidigt är Nacka en av kommunerna vars kommunala och fristående skolor har presterat bland de 20 bästa varje år de senaste tre åren.

Vid en sammanvägt resultat, kommunala och fristående skolor, hamnar Nacka på plats 9 i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, årliga rankning av grundskolorna.

Fakta

De här nyckeltalen ingår

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, procent.

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (som tar hänsyn till kommunernas socioekonomiska förutsättningar).

Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, procent.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, procent, avvikelse från modellberäknat värde.

Källa: SKL

I Öppna jämförelser grundskola 2016, som rapporten officiellt heter, beskriver SKL elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå med hjälp av ett antal nyckeltal.

Ockelbo i topp

Ockelbo har högst sammanväg resultat.

Nacka halkar ner en plats, till plats 9, jämfört med 2015, då kom Nacka på plats 8.

SKL skriver samtidigt att Nacka tillsammans med Nykvarn, Lidingö, Ekerö och Vellinge har presterat bland de 20 bästa kommunerna varje år de tre senaste åren.

Fler nyanlända påverkar

I rapporten påpekar SKL att fler nyanlända elever har ökat i landets grundskolor, i synnerhet under 2015.

”Fler nyanlända elever påverkar skolans elevsammansättning, vilket behöver tas hänsyn till i uppföljningen av elevernas resultat”, skriver SKL.

Läs mer: Nacka – populär kommun att starta friskolor i.

Läs mer om Nacka: Hemtjänstföretag kommer och går i Nacka.

Läs mer om Nacka: Det här kan vara Nackas farligaste badplats.