Skolrenovering kan kosta 80 miljoner

80 miljoner kronor. Så mycket beräknas en totalrenovering av Farstavikens skola/Ekedal kosta.

Samtidigt hänger renoveringen av skolans andra filial på Kvarnberget löst – igen.

I de sju lokalerna som Farstavikens skola/Ekedal i Gustavsberg består av går 500 elever i årskurserna F–5. Lokalerna är i dåligt skick och enligt det nya beslutet är det främst det tekniska systemet som måste uppdateras, men lokalerna ska även anpassas till dagens arbetssätt. Varje hus kommer att ha fyra lektionssalar med gemensamma kapprum och toaletter.

Förra veckan sa kommunstyrelsens fastighetsutskott ja till renoveringen, som beräknas kosta 80 miljoner kronor.

Renoveringen ska ske i etapper och en paviljong ska se till att det finns extra lärosalar. Byggstarten planeras ske till årsskiftet 2015/2016. Det slutgiltiga beslutet tar kommunstyrelsen, men utskottet var enigt.

– Vi har drivit på frågan hårt och länge, så det var definitivt ett enigt beslut, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing (S).

Det var däremot inte beslutet att renovera Farstavikens skolas andra del på Kvarnberget, där skolans äldre elever går. Den efterlängtade renoveringen har skjutits upp i många år i omgångar, men ett beslut togs till slut i början av sommaren.

Totalrenoveringen beräknas kosta 160 miljoner kronor. Men Socialdemokraterna röstade mot förslaget.

– Beslutet togs utan att det fanns någon finansiering bakom, säger Annika Andersson Ribbing (S).

Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 75 miljoner kronor för en renovering av skolan, men inte mer.

Därför strider fastighetsutskottets beslut om en renovering för 160 miljoner kronor mot reglerna – pengarna borde först ha avsatts av kommunfullmäktige. Detta menar en person som har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Renoveringen hänger nu löst – igen.

Dock har en mindre renovering genomförts på Kvarnberget, något som var beslutat sedan tidigare. Klassrummen har disponerats om för att underlätta undervisningen och fler toaletter har tillkommit medan de befintliga har renoverats.

– Jag är väldigt glad att vi påbörjat renoveringen av Kvarnbergslokalerna i Farstavikens skola och även tagit det första beslutet för att renovera Ekedalslokalerna. Det är viktiga steg i att skapa ett modernt Gustavsberg, säger Anders Bergman (FP), ordförande för kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Totalrenoveringen av skolan på Kvarnberget har återigen mött hinder. Mitt i den 17 juni 2014.