Skolresultaten stiger i Järfälla

Järfällas högstadieelever gör allt bättre ifrån sig.
Järfällas högstadieelever gör allt bättre ifrån sig.
Järfällas niondeklassare fick bättre betyg i år än förra året, visar Skolverkets siffror. Efter en nedgång 2015/16 då många nyanlända elever kom till Järfällas skolor är resultaten nu tillbaka.
– En stor seger för våra lärare och elever, säger Eva Ullberg (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Det är glädjande nyheter för Järfällas kommuner: vårens niondeklassare gick i snitt ut skolan med 229,9 i meritvärde – i jämförelse med 225,3 förra året. Även andelen gymnasiebehöriga ökade, om än marginellt, och andelen elever som får godkänt i alla ämnen har också ökat de senaste två åren.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande ser det som mycket glädjande siffror.

– En stor seger för våra lärare och elever, säger Eva Ullberg (S).

Under förra året tog Järfällas skolor emot många nyanlända elever, vilket sänkte skolornas gemensamma snittresultat. Under året som gått har det genomsnittliga meritvärdet återhämtat sig och ökat något. Det har också andelen elever som får godkänt i alla ämnen. Däremot var det en mindre andel av årets niondeklassare som blev behöriga till gymnasiet.

Stora skillnader mellan elevgrupper

Dessutom finns en del smolk i bägaren – skillnaderna mellan olika elevgrupper har blivit mer påtaglig.

– Det man kan se är att det är stora skillnader mellan pojkar och flickor, men också beroende på vilken studiebakgrund elevernas föräldrar har, säger Eva Ullberg.

Som svar på den ökade skillnaden mellan studievanan i elevernas hushåll har kommunen nu sett över skolornas finansiering. Förutom att alla skolor får en viss peng per elev, finns dessutom en pott som fördelas mellan skolorna beroende på elevunderlaget. De skolor med fler elever som kommer från hem med lägre utbildning ska nu få bättre stöd från kommunen.