Skolstängning i Bergshamra överklagas till domstol

Bergshamraskolan Bergshamra Solna
Högstadiet stängs 2021.
Beslutet att stänga Bergshamras högstadium grundar sig på "allvarliga fel". Det hävdas i en överklagan till förvaltningsrätten.
Ytterligare en överklagan väntas nå domstolen inom kort.

Skolnämndens beslut att stänga Bergshamras högstadium 2021 har överklagats till förvaltningsrätten.

Avsändare är Vänsterpartiets Björn Bränngård som menar att beslutet strider mot kommunallagen och han kräver att det upphävs.

”Allvarliga fel”

Orsaken till att beslutet bör ogiltigförklaras är att det, enligt Bränngård, grundar sig på vilseledande uppgifter och allvarliga fel om hur behovet av högstadieplatser ser ut i Bergshamra.

Även föräldrar ska inom kort skicka in en överklagan till förvaltningsrätten.

Men det slutar inte här.

Fler överklaganden

För även Socialdemokraterna har överklagat till instansen, dock på andra grunder.

De menar att det blågröna styret bröt mot lagen när de gav byggrätt åt den nya Raoul Wallenberg-skolan i Bagartorp, dit Bergshamraelever kan hänvisas. Det kan räknas som otillåtet stöd till enskild näringsidkare, skriver partiet i sin överklagan.