Efter beslut om skolstängning – ännu en överklagan till domstol

Bergshamraskolan, Björn Brännström, förvaltningsrätten, skolstängning
Björn Bränngård vänder sig på nytt till domstol angående stängningen av Bergshamraskolan.
Beslutet att stänga Bergshamras högstadium grundar sig på "allvarliga fel”, menar Björn Bränngård (V). Han har tidigare överklagat skolnämndens beslut till domstol. Nu har han även överklagat kommunstyrelsens beslut.

Skolnämndens beslut att stänga Bergshamras högstadium 2021 fick tidigare i år bland andra Björn Bränngård (V) att överklaga till förvaltningsrätten. Han menar att beslutet strider mot kommunallagen och kräver därför att det upphävs.

Nu har Björn Bränngård, tidigare Bergshamrapartiet men numera Vänsterpartiet, vänt sig till domstolen igen – den här gången ställer han sig frågande till om det ens finns ett beslut att överklaga. Det eftersom skolnämnden beslutade att anta planen och ”överlämna den till kommunstyrelsens för beslut”. I kommunstyrelsens protokoll står det däremot att man ”tar del” av skolförsörjningsplanen, vilket har fått Björn Bränngård att reagera.

– Jag tycker att det är oklart vad som gäller i det här fallet. Nu har jag även överklagat beslutet i kommunstyrelsen och begärt klarläggande från förvaltningsrätten kring om det finns något beslut överhuvudtaget, säger Björn Bränngård till Mitt i Solna.