Beslut om skolstängning överklagas till domstol

Föräldrarna har nu tre veckor på sig att överklaga.
Föräldrarna har nu tre veckor på sig att överklaga.
Igår kväll beslutade politikerna att stänga Bergshamras högstadium.
Nu meddelar föräldrar att de kommer att överklaga beslutet.

Igår kväll beslutade skolnämnden att lägga ned Bergshamras högstadium. Detta efter två veckors protester från föräldrar, elever och Bergshamrabor.

Men sista ordet är inte sagt. Föräldrar och Bergshamrabor har nu beslutat att överklaga till förvaltningsrätten.

– Vi har tre veckor på oss att överklaga nämndens beslut. Så det är ett intensivt arbete. Fördelen är att vi är så många så att vi växeldrar, säger Helena Kimber, mamma till barn i tvåan på skolan.

Vad är det som kommer att överklagas?

– Vi har 10 till 15 olika punkter som vi baserar överklagandet på och har blivit erbjudna hjälp från jurister och sakkunniga som kommer att guida oss. Vi menar att beslutet tas trots avsaknad av grunder, och målet är att tillvägagångssättet ogiltigförklaras så vi får fram korrekta underlag. Det kan ju vara så att politikerna har rätt, men det är föga troligt, säger Helena Kimber.