Skolutflykt till Skansen efter ihopslagning

VINSTA Som ett led i att stärka sammanslagningen av de två grundskolorna i Vinsta fick samtliga 600 elever gå på Skansen tillsammans i fredags.

Staden beslutade förra året att slå samman Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan och bilda Vinsta grundskola.