Skolvägen är osäker – nu reagerar föräldrarna

Svårt att se att det ligger en lågstadieskola här, tycker föräldern Karin Tengby.
Svårt att se att det ligger en lågstadieskola här, tycker föräldern Karin Tengby.
"Många bilister vet inte att det ligger en skola här", säger Karin Tengby.
"Många bilister vet inte att det ligger en skola här", säger Karin Tengby.
Skolvägen fram till Södermalmsskolan är osäker.
Det tycker föräldrar – som vill ha bättre skyltning och tydligare markeringar i gatan.
Liberalerna vill ha en granskning av skolvägarna i hela innerstan.

Södermalmsskolan är en grundskola som ligger på Timmermansgatan nära Mariatorget. Barnen i lågstadiet går i en separat byggnad som ligger i korsningen till Wollmar Yxkullsgatan.

Men långt i från alla bilister vet om att det finns en skola här. Det säger Karin Tengby, mamma till två barn på Södermalmsskolan.

– Det absolut största problemet är att skolvägen inte är trygg eftersom trafikanterna inte känner till att det är skolbyggnader i kvarteret.

– Bara titta, det finns inga stora skyltar eller markeringar på gatan. Det enda som finns är de här små skyltarna, som knappt syns.

Mindre städer har blinkande lysen

Hon har i flera år arbetat för att barnen ska få en säkrare skolväg.

– Åker man med bil genom en mindre stad finns det ofta blinkande lysen, stora skyltar och gupp i marken för att markera att man kör förbi en skola. Men här finns det minimal information, säger Karin Tengby.

Hon får medhåll av föräldern Hans Renman, som har barn i lågstadiet.

– Jag har i många år varit irriterad på att Stockholms stad inte sätter barnen i det första rummet.

Många barn börjar gå själva

Han pekar på att det är dåligt skyltat och att övergångsställen är obevakade.

– Barnen på skolan är i en ålder då många börjar att gå själva.

Han är förvånad över att inget görs.

– Den dagen det smäller, då kommer man kräva ansvar och undra varför inget gjordes tidigare. Men det vore snyggare att göra något innan dess.

Vill granska andra skolor

Även Liberalerna har uppmärksammat problemet och skickat in en skrivelse till trafiknämnden, där man bland annat kräver bättre skyltning och säkrare övergångsställen.

– Det borde vara relativt enkelt att avhjälpa, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Han vill också att trafikkontoret ska göra en säkerhetsinventering av alla skolor i innerstaden, för att se om problemet finns även på flera håll.

– Jag hoppas att man kan få till en granskning, säger Patrik Silverudd (L).

Ska undersöka skolan

Katarina Kjellberg är områdesansvarig på trafikkontoret för Södermalm. Hon säger att kontoret nu håller på att undersöka säkerheten runt Södermalmsskolan.

Ett problem med att säkra skolvägarna är att skolan har flera olika entréer, inte bara en huvudentré som annars är vanligt.

– Vi håller på att titta på det här. I bästa fall kan vi gör något redan i vår, säger Katarina Kjellberg.

Fakta

Så kan skolvägen bli säkrare

Innerstadsskolor har ofta andra förutsättningar än i ytterstaden, eftersom trafiken i innerstan ofta kommer väldigt nära.

Möjliga förbättringar som skulle kunna minska risken för trafikolyckor är:

  • Hastighetsdämpande åtgärder (till exempel gupp och avsmalning)
  • Fler övergångställen
  • Säkra avlämningsplatser en bit ifrån skolan
  • Bättre gång- och cykelnät runt skolorna
  • Bättre cykelparkeringar
  • Begränsade stopp-, parkerings- och genomfartsmöjligheter
  • 30-zoner med Lekande barn-skyltar eller 30-målningar i gatan
  • Flytta på återvinningsstationer och andra hinder som skymmer sikten

 

Källa: Stockholms stad, föräldrar på Södermalmsskolan