Skönhetsråd efterlyses

SUNDBYBERG Tillsätt ett skönhetsråd i Sundbybergs stad, lyder ett nytt medborgarförslag som inkommit till kommunen.

Förslagsställaren under­känner flera pågående och planerade byggprojekt utifrån ett historiskt, estetiskt och långsiktigt perspektiv. Landsvägen, Tuletorget och nya Swedbank nämns som exempel. ”Stadsplanerarna behöver hjälp, tydligen”, konstateras i förslaget.