Skönhetsrådet godkänner nya hus

BAGARMOSSEN Skönhets­rådet är positivt till de två bostadshus med 58 lägenheter och den nya förskola som planeras på Fogdevägen.

Rådet anser att husens utformning tar fasta på områdets karaktär samtidigt som de tillför något nytt i Bagarmossen. Rådet gillar också förslaget på den nya förskolan, som ska ersätta den som finns där i dag.