ANNONS

Skönhetsrådet negativt till hus i New York

Det nya huset på Gärdet har arbetats om flera gånger för att passa in vid Värtavägen. Men Skönhetsrådet är inte imponerade och ger tummen ner.
Det nya huset på Gärdet har arbetats om flera gånger för att passa in vid Värtavägen. Men Skönhetsrådet är inte imponerade och ger tummen ner.
Det nya huset på Gärdet har arbetats om flera gånger för att passa in vid Värtavägen. Men Skönhetsrådet är inte imponerade och ger tummen ner.
ANNONS

Wallenstam vill bygga ett nytt hus med 50 lägenheter i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan. Staden arbetar med detaljplanen och har gjort förändringar jämfört med tidigare förslag som fått nobben.

Husets höjd har sänkts och färgen på kåken ska nu vara mer lik de andra husen i kvarteret New York enligt stadsbyggnadskontoret. Detta för att få huset att passa in bättre i kvarteret.

Men när förslaget nu har varit ute på samråd så tycker stadens Skönhetsråd att planerna inte fungerar eftersom huset inte samspelar tillräckligt med resten av husen omkring.

Rådet avstyrker därför förslaget och skriver:

”Ett nytt hus vars placering avviker från kvarterets planform och placeras nära korsningen Värtavägen/Sandhamnsgatan kanske är möjligt men byggnaden bör ha flera gemensamma nämnare med de befintliga husen för att fungera i sitt sammanhang.”

Skönhetsrådets kommentar är rådgivande och stadsbyggnadskontoret hoppas att planerna för huset ska klubbas under våren 2017.