Skönhetsrådet: Riv inte panncentralen i Björkhagen

Kulturhus, visionsbild av hur panncentralen i Björkhagen skulle kunna se ut som kulturhus.
Visionsbild av ett framtida kulturhus, i panncentralen i Björkhagen.
Riv inte panncentralen i Björkhagen! Den uppmaningen kommer från Skönhetsrådet.
– Det är en väldigt fin byggnad som går att använda till mycket, säger rådets sekreterare Henrik Nerlund.

Det var längesedan Björkhagenborna fick sin värme från den gamla panncentralen i korsningen Halmstadsvägen-Hässleholmsvägen. Ändå har den den röda tegelbyggnaden från 1948 en viktig roll att spela. Det anser Skönhetsrådet, som starkt avråder den planerade rivningen.

– Det är problematiskt och lättvindigt att riva panncentralen. Den berättar om området historia – utan panncentralerna hade ytterstaden inte kunnat byggas. Det är också en väldigt fin byggnad som går att använda till mycket, säger rådets sekreterare Henrik Nerlund.

Rivningen ingår i förslaget till detaljplan, inför bygget av 90 nya bostäder på Halmstadsvägen. Planen är ute på samråd den 26 februari–9 april, och Skönhetsrådet hör till dem som lämnat en remiss till stadsbyggnadskontoret.

– Av planen framgår tydligt att gatan ska bli mer stadsmässig. Även ur det perspektivet är det bra att bevara panncentralen. I en stadsmiljö ska det finnas byggnader av olika ålder och karaktär. Äldre byggnader är också viktiga för att hyrorna är lägre där, säger Henrik Nerlund.

Föreningen Björkhagens hjärta kämpar sedan månader tillbaka för att panncentralen ska bli ett kulturhus. Det är en bra och intressant idé, anser Skönhetsrådet, inte minst för att Björkhagen i dag saknar samlingslokaler och mötesplatser.

– Det gröna bostadshus som planeras där ger dessutom ett disparat och klumpigt intryck och passar inte in i den övriga miljön i Björkhagen, säger Henrik Nerlund.

Det är bara rivningen av panncentralen som Skönhetsrådet vänder sig emot. I övrigt är rådet positivt till byggplanerna. De smala lamellhus som planeras längs Halmstadsvägen är ”smäckra” och ”knyter väl an till stadsdelen i material, skala och kvalitet”, anser man i yttrandet.