Skönhetsrådet sågar ny fotbollsplan i Fredhäll

Här ska planen ligga.
Här ska planen ligga.
En ny 11-mannaplan planeras i Fredhällsparken. Men nu sågas förslaget rejält av stadens skönhetsråd.

Mitt i har tidigare berättat om planerna på en fotbollsplan i den nordöstra delen av Fredhällsparken nära Drottningholmsvägen och Essingeleden.

Startskottet för projektet har spikats av stadsbyggnadsnämnden och av handlingarna framgår att det handlar om en 11-mannaplan på cirka 100 x 60 meter. På platsen finns också en viss höjdskillnad vilket kräver stödmurar för att få en plan spelyta.

Men nu sågar stadens skönhetsråd planerna rejält.

”Skönhetsrådets uppfattning är att värdet av parken och det stråk som Fredhällsparken är en del av är så viktigt ur både natur- och kulturhistoriskt perspektiv att en 11-spelsplan på den föreslagna platsen inte är möjlig”, skriver rådet i sitt protkoll efter ett möte i mitten av oktober.

Rådet hävdar att det ”välplanerade parkstråket mellan Tranebergsbron och Norr Mälarstrand på ett historielöst och högst abrupt sätt skärs av” av en fotbollsplan.

Dessutom måste en rad skyddsvärda träd tas bort, vilket rådet vänder sig emot.

”Skönhetsrådet ansåg att slutsatsen bara kan bli att platsen är fel vald för en fotbollsplan”, skriver de därför.

Skönhetsrådet menar också att en sjumannaplan, alltså hälften så stor, skulle räcka i området eftersom de äldre spelarna borde kunna ta sig längre bort till andra planer.

Nästa steg i processen är samråd i början av 2017. Planerna ska klubbas 2018.