Skönhetsrådet sågar nya radhus i Hjorthagen

Skönhetsrådet gör tummen ner för nya radhus intill Abessinien i Hjorthagen.

Rådet vill ha mer grönyta i området när Norra Djurgårdsstaden växer.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om planerna på att bygga nya radhusliknande längor i gamla Hjorthagen. Det är i grönområdet mellan Abessinien och Gasverket som 40 bostäder och förskola är på gång i två huskroppar.

Men nu riktar Stockholms stads Skönhetsråd kritik mot planerna på att åter ta parkmark för att bygga nya hus.

– Vi tycker inte att placeringen av husen är bra. Det är bättre att återställa marken till natur och koncentrera byggandet till Norra Djurgårdsstaden, säger Henrik Nerlund sekreterare i Skönhetsrådet.

Det är alltså inte utseendet på husen som Skönhetsrådet vänder sig mot, utan det faktum att det ändå byggs så pass mycket i Norra Djurgårdsstaden. Därmed anser man att det finns ett stort behov av att spara på grönytorna mellan gamla Hjorthagen och nya Norra Djurgårdsstaden.

På platsen där husen skulle byggas står i dag garagelängor. Dessa ska rivas och då anser inte Skönhetsrådet att nya större byggnader ska smällas upp.

– Vi har inget emot att det byggs i Norra Djurgårdsstaden. Och vi ser gärna att man bygger en tät stadsdel, men att man då låter de gröna sambanden vara just gröna samband, säger Henrik Nerlund.

Samtidigt som staden planerar för de nya husen ska man bygga en parklek och sammanbinda Motalaparken med Hjorthagsparken. Området där allt ska ligga är enligt staden i dag litet använt för rekreation och ligger dessutom svårtillgängligt i en brant miljö.

Hans Andrasko handlägger ärendet på stadsbyggnadskontoret. Han säger att en viktig del i arbete är att husen ska inordnas i parken på ett varsamt sätt.

– Vi bedömer att behovet av förskola och bostäder är stort och att det finns relativt god närhet till grönytor i området såsom Hjort­hagsparken, Motalaparken och även till nya mindre parker som anläggs i Norra Djurgårdsstaden.

– Bebyggelsen ger också andra positiva effekter som att göra Böcklingvägen mer trygg när det finns bebyggelse där. Och parkleken och förskolan kan fungera som sociala mötespunkter mellan Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.

Fakta

Planerna för Jackproppen

Cirka 40 bostäder och en förskola byggs i två huskroppar.

Hjorthagens första parklek-kafé byggs.

Parken runt Abbisplan rustas upp.

Motalaparken och Hjorthagsparken byggs samman genom att en bit av Trollhättevägen blir parkmark.

Källa: Stockholms stad