ANNONS

Skönhetsrådet vill stoppa rivning av skola

Sköngetsrådet säger nej till rivning av Blackerbegsskolan
Skönhetsrådet säger nej till rivning av Blackerbergsskolan.
Blackebergsskolan kan rivas och byggas upp igen med större lokaler. Det har fått skönhetsrådet att reagera. Skolan, från 1950-talet, måste bevaras menar de.
ANNONS

SISAB, det kommunala fastighetsbolaget som äger och förvaltar skolor i Stockholm, har inkommit med en ansökan om att få riva Blackebergsskolan. 

Tanken är att riva hela, eller delar av skolan och ersätta den med nya och större lokaler. Det har fått Skönhetsrådet att agera. Rådet, som ger synpunkter på vad som är fint och fult, bra och dåligt i stadsmiljön, säger nej. De vill inte att varken hela skolan eller delar av den ska rivas.

Skolan speglar 50-talet

”Den befintliga skolan speglar 1950-talets humanistiska ideal med låga byggnader och goda vistelsemiljöer utomhus för eleverna” skriver skönhetsrådet i sitt remissvar.

Enligt skönhetsrådet kommer en nybyggd skola aldrig att nå lika hög kvalitet i komposition, gestaltning eller material som den befintliga Blackebergsskolan.

Idag är Blackebergskolan en F-6 skola med cirka 385 elever. En nybyggnation skulle skapa förutsättningar för en treparallellig F-9 skola.

ANNONS