Skönhetsrådet vänder i fråga om kyrkutbyggnad

Bromma kyrka med planerad tillbyggnad
Förslaget som gillas av skönhetsrådet..
..och förslaget som ratades.
..och förslaget som ratades.
Det första förslaget som skickades in angående en utbyggnad av Bromma kyrka mötte stark kritik.
Nu har församlingen ändrat ritningarna – och skönhetsrådet gillar vad de ser.

Bromma församling skickade för några år sedan in en bygglovsansökan om att få bygga till en så kallad absid utanpå den befintliga kyrkobyggnaden med anor från 1100-talet. Planerna mötte kritik från både stadsmuseet och skönhetsrådet, som båda tyckte att den planerade tillbyggnaden påverkade det kulturhistoriska värdet på ett negativt sätt.

Nu har skönhetsrådet vänt i frågan. Åtminstone delvis. I våras skickade Bromma församling nämligen in en ny ansökan, där absiden fått ett helt nytt utseende. Och den här gången har kritik bytts till positiva ordalag från skönhetsrådets sida.

”Det förslag till tillbyggnad, och de yttre- och inre ändringarna av vapenhuset, som nu redovisas är markant förbättrat och rådet ser det inte längre som omöjligt att en tillbyggnad kommer till stånd”, skriver skönhetsrådet i sitt senaste yttrande.

Helt övertygade är rådet dock inte ännu, trots att de nu gett kyrkan tummen upp för att bygga ut. Vissa detaljer i tillbyggnadsplanerna, så som vart dörrar ska placeras och hur taket ska utformas, vill skönhetsrådet vara med och bestämma i fortsättningen. Därför föreslås att skönhetsrådet och stadsbyggnadskontoret nu ska få vara med i den fortsatta projekteringen tillsammans med församlingen och arkitekten.