Skönhetsrådet vill inte att Strömbron lyses upp

Gamla stan Strömbron vid Slottet är i behov av ny belysning, lamporna som finns i dag räcker inte för att lysa upp vägen för gående och cyklister.

Men Skönhetsrådet protesterar mot stadens planer på att lysa upp hela bron så den blir ett synligt landmärke i staden.

– Den är ingen skönhet och skulle störa bilden av Slottet om den blev upplyst, säger Skönhetsrådets Martin Rörby.

Strömbron är en ”provisorisk” bro från 1946. Den tilltänkta livslängden var då satt till tio år.