Skorsten lämnar plats för bostäder

Ett landmärke försvinner från Tallkrogen när skorstenen på Fortums gamla panncentral rivs. Arbetet kommer att pågå i fyra veckor.

Panncentralen på Kaggeholms­vägen används inte längre till att värma upp Tallkrogen. I dag ligger där en tvättstuga och garage. Familjebostäder, som äger fastigheten, planerar att riva centralen och bygga 70 nya lägenheter på tomten.

Redan den här veckan börjar rivningen. Skorstenar som inte används vittrar lätt sönder och kan då utgöra en risk.

– Det är lite synd. Skorstenen är ett riktmärke när folk ska ta sig hit. Det är tråkigt när de ­river allt gammalt, säger Janna Bengtsson som har ett hunddagis i huset intill.

Arbetet med att ta ner skorstenen blir en nedmontering snarare än en rivning. Det beräknas ta fyra veckor och pågå till den 12 juli.

Under den tiden kommer inte bilar att kunna köra in eller ut från garagen på panncentralens tak.

Familjebostäders förslag att riva resten av panncentralen och bygga bostäder är ute på samråd till och med den 26 juni. Helt okontroversiellt är det inte. Panncentralen anses vara kulturhistoriskt värdefull. Men den är också förorenad av tungmetaller och kolväten.

– Utgångspunkten var att vi ville bevara den. Men det skulle vara väldigt svårt att göra något med den. Vill man ha verksamhet i den måste någon bekosta sanering. Föroreningarna har trängt in i konstruktionen, säger Nils Sylwan, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Det är tråkigt när de river allt gammalt.