Skorsten med historia rustas

söDRA STATION En industriskorsten i rött tegel vid Rosenlundsgatan är ett viktigt minnesmärke över Södermalms industrihistoria och ska renoveras. Det anser länsstyrelsen som ger 1,1 miljoner kronor i bidrag till restaureringen.

Skorstenen byggdes 1906 och har tillhört Luth & Roséns gjuteri som tillverkade elektriska och mekaniska maskiner.

– Vid industrialiseringens början var Stockholm en viktigt industristad men allt eftersom flyttade industrierna ut från stadskärnan. I dag finns endast tegelskorstenar kvar i innerstan som kan vittna om hur staden en gång har sett ut och använts, säger Karolina Matts, antikvarie på länsstyrelsen.