Skorsten rivs för renare energi

Skorstenen på Kanalvägen rivs.
Skorstenen på Kanalvägen rivs.

Täbybor som rört sig i Roslags–Näsby kan de senaste dagarna ha sett att något är i görningen. Det är nämligen så att den gamla skorstenen på Kanalvägen rivs just nu.

Det är energibolaget Fortum värme som ligger bakom rivningen. Orsaken är att man tagit bort den oljepanna som fram till idag försett 290 lägenheter och 41 lokaler med värme i kvarteret Höstfibblan.

Anläggningenhar ersatts med en fjärrvärmecentral. På så sätt minskar de lokala utsläppen av koldioxid från ungefär 1 210 ton per år till inga alls, enligt Viktoria Raft som är presschef på Fortum värme.

– Det här innebär att Täby kommun går mot en betydligt större andel förnybar energi, säger Viktoria Raft.

Enligt henne är det 90 procent förnybar eller återvunnen energi i det nät som den nya anläggningen ansluts till. Skorstenen på Kanalvägen ska vara helt riven och borttagen inom ett par veckor.