Slagna kvinnor får dålig hjälp

ÖSTERÅKER För första gången har Unizon, paraplyorganisation för landets kvinnojourer, rankat kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I den hamnade Öster­åkers kommun på 154:e plats av de 202 kommuner som svarat.

– Ett seriöst kvinnofridsarbete kräver stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, såväl som insatser riktade till förövare, säger Olga Persson, general­sekreterare på Unizon.

Av undersökningen framgår bland annat att 6 av 10 kommun­er saknar mål för arbetet mot våld i nära relationer och inte avsätter särskilda pengar till det.

Vaxholms stad deltog inte.