Sköterska ökade dos till äldre ­patienter

VAXHOLM En sjuksköterska i Vaxholm gav vid flera tillfällen medicin åt gamla utan att det ordinerats av läkare. Dessutom ökade sköterskan dosen undan för undan. Det framgår av en anmälan från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS.

”Händelsen bedöms som mycket allvarlig”, skriver MAS. När MAS kontaktade sköterskan blev det förbryllande svaret: ”En natt är ingen natt”.

Sköterskan valde att säga upp sig och arbetar sedan början av året inte kvar i Vaxholm.

Händelsen har lex Maria-anmälts. Det finns inga uppgifter om att patienter kommit till skada.