Sköterska på boende nära bli ihjälslagen

På kort tid blev två anställda på ett service­boende i Huddinge hotade och misshandlade av en psykiskt sjuk person.

Nu får boendet kritik för ­brister i arbets­miljön.

I februari fick Arbetsmiljö­verket två anmälningar från ett serviceboende som har hand om boende med ­psykiska funktionshinder och sjukdomar.

Enligt anmälan hade en nattarbetande under­sköterska blivit svårt misshandlad av en manlig boende. Mannen hade blivit upprörd när en annan person kommenterat att han petade sig på näsan och gick då till attack.

När undersköterskan gick emellan fick hon ett knytnävsslag i ansiktet. Hon föll till marken när mannen försökte slå henne med rollatorn, och förlorade medvetandet, enligt anmälan.

Räddningen blev kollegan som sprang in i rummet. Mannen hade då tagit strypgrepp om under­sköterskan som låg livlös på golvet.

Mannen hade tidigare attackerat en annan nattarbetare, enligt Arbets­miljöverket.

– Vi ser allvarligt på det här. När vi gjorde inspektionen fann vi flera brister i arbetsmiljön, säger Kerstin Walderström, ­inspektör på Arbetsmiljöverket.

Inspektionsrapporten vi­sar att arbetsplatsen saknar säkerhetsrutiner för våld- och hotsituationer och att personal saknar möjlighet att snabbt få hjälp i sådana situationer.

Verksamhetschefen på boendet menar att bristen på kommunikation mellan dag- och nattpersonal var den största anledningen till att det gick som det gick.

– Vi jobbar mycket hur vi ska bemöta våra boende. Nu är nattpersonalen bemannande med personallarm också, säger verksamhetschefen.

Enligt det svar Arbetsmiljöverket fick från skydds­ombudet innebär serviceboendets bemötandeplan att medicinera de boende mer dagtid. Personallarmet som verksamhetschefen nämner är larm för de boende – så kallat trygghetslarm.

Arbetsmiljöverket godkänner dock inte verksamhetchefens åtgärdsplan.

– När man jobbar med svårt sjuka människor är det viktigt med tydliga ­rutiner och bra bemanning, vilket boendet inte har. Sådana här fall är tyvärr inte helt ovanliga, säger Kerstin Walderström.

Fakta

Fall där personal har dött på jobbet

Augusti 2014: En manlig anställd på ett service­boende i Tullinge knivmördas av en manlig boende. Enligt fackför­bundet Kommunal upplevde personalen att det funnits en riskbild sedan mannen flyttade in i boendet.

Oktober 2011: En 25-årig kvinnlig väktare miss­handlas till döds av en fånge när hon är ensam på väg till Huddingehäktets rastgård.