Ökat skötselbehov av populärt friluftsområde

Erstavik räknas som ett av länets viktigaste områden för friluftsliv (Arkivbild)
Erstavik räknas som ett av länets viktigaste områden för friluftsliv (Arkivbild)
Länet har fått fler friluftsområden som klassas som riksintresse.
I Nacka räknas Erstavik fortsatt som ett av länets viktigaste områden för friluftsliv.
Men myndigheterna hissar flagg för behovet av ökad skötsel av området, stort som drygt fem Södermalm.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har i en översyn uppdaterat naturområden i länet som kan räknas som riksintresse för friluftslivet utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden.

Fyra nya områden har tillkommit:

Bornsjön i Botkyrka, Järväfältet, delar av Nationstadsparken, samt Rösjön i Danderyd.

Jätteområde

I Nacka är Erstavik fortsatt ett område av riksintresse för friluftslivet, det 3 371 hektar stora området som består av såväl land som vatten, ett område stort som nästan sex Södermalm.

Området är ett av Stockholmsområdet viktigaste, mest lättillgängliga och välbesökta friluftsområdena i länet, enligt myndigheterna. Här finns tysta områden i nära anslutning till storstaden. I området finns flera vandringsleder och badplatser.

Myndigheterna påpekar att det ökade besökstrycket på området kan väntas öka i takt med att Stockholm expanderar och kommer att kräva ökade skötselinsatser.

Uppdateras sällan

Områdena av riksintresse för friluftslivets uppdateras ganska sällan. Områdenas avgränsning ingår i kommunernas planeringsunderlag i olika sammanhang, att ta hänsyn till, så att ingen ”jätteexploatering” sker där, säger Björn Carlberg, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

– Det är inget skydd men ett utpekanden att områdena har ett värde, säger Björn Carlberg.

Friluftsområdet Nacka–Erstavik–Flaten avgränsas av Nackareservatet i nordväst och av Erstaviksområdet i nordöst. I söder ingår stora delar av naturreservatet Flaten. Även Hammarbybacken ingår.