ANNONS

Skövlade på kommunens mark – polisanmäls

Ett tiotal träd har skövlats.
Ett tiotal träd har skövlats.
Ett byggföretag har utfört otillåtna markarbeten på kommunens mark vid Gudöterassen.
Exploateringsenheten ser allvarligt på det inträffade.
ANNONS

– Det är ett byggföretag som bygger på fastigheten intill som gått in och utfört markarbeten på vår mark. De har tagit ner ett tiotal träd, säger Amalia Tjärnstig, chef på exploateringsenheten.

Byggföretaget har nu polisanmälts för skadegörelse och olovligt intrång.

– Det är polisanmält eftersom vi ser allvarligt på att man gått in på kommunens mark och utfört markarbeten, säger Amalia Tjärnstig.

Kommunen ska nu utreda en återställning av den berörda marken.

– Det ska återställas så gott det går. Marken kommer inte att kunna återställas till det skick som var innan, men vi tittar på de återställningsmöjligheter som finns, säger Amalia Tjärnstig.

Hur omfattande är skövlingen?

– Det är jättesvårt att uppskatta. Samtidigt som de har varit på kommunens mark har de även gjort arbeten på marken som de bygger på. Det är svårt att bedöma vilka träd som stod var.

Det var en privatperson som upptäckte skövlingen och hörde av sig till bygglovsenheten, som i sin tur tog frågan vidare till exploateringsenheten. Hur länge markarbetet pågått är svårt att säga.

– Ärendet kom till oss den 23 maj, säger Amalia Tjärnstig.

ANNONS

Byggföretaget ska enligt Amalia Tjärnstig ha erkänt handlingen.

Mitt i söker byggföretaget för en kommentar.

ANNONS