Avverkning vid Rösjön polisanmäld

Avverkningen kan ha gjorts för nära Rösjöns strand. Vattnet syns mellan träden i bildens överkant.
Avverkningen kan ha gjorts för nära Rösjöns strand. Vattnet syns mellan träden i bildens överkant.
Ett överbelastat avlopp kan äventyra badvattnet i Rösjön. Nu utreder kommunen om anläggningen på Jan Emanuel Johanssons tomt räcker till.

Vid Rösjöns östra strand har en stor mängd träd fällts på strandskyddat område.

Tomten ägs av vårdföretagaren och den tidigare S-politikern Jan Emanuel Johansson. Avverkningen kan vara olaglig och är nu polisanmäld.

Rösjön

Mitt i Täby har tidigare berättat om vårdföretagaren och tidigare S-politikern Jan Emanuel Johanssons planer på att bygga ett äldreboende och bostäder vid Rösjöns östra strand där Skarpäng möter Sollentuna.

Byggplanerna har mött kritik i både Täby och Sollentuna. En protestlista har hittills skrivits på av över 900 personer.

Dessutom har många upprörts över att stora mängder skog avverkades nära stranden sommaren 2015. Avverkningen kan vara ett brott mot lagen, eftersom flera träd har fällts inom strandskyddat område.

När Filip Olofsson, inspektör på miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna, besökte fastigheten i onsdags räknade han till 25 medelstora granar och några enstaka lövträd som hade fällts inom strandskyddszonen. Nu har Fredrik Olofsson anmält avverkningen till polisen.

– Strandskyddsreglerna är väldigt strikta, och vi är skyldiga att anmäla det så fort det finns misstanke om ett brott mot miljöbalken, säger han.

Avverkningen kan dess­utom vara ett brott mot skogsvårdslagen. Den som avverkar mer än 0,5 hektar ska normalt anmäla detta till Skogsstyrelsen.

När Mitt i kontaktar Skogsstyrelsen visar det sig att de inte har fått in någon avverkningsanmälan på den aktuella fastigheten.

Skogsstyrelsen ska därför inspektera avverkningen på plats, bland annat för att ta reda på exakt hur mycket som avverkats.

– Om det visar sig att det är vi som är ansvarig myndighet kommer vi sannolikt att gå vidare med det här ärendet, säger Anders Blomqvist, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Det finns flera faktorer som avgör om en avverkning är anmälningspliktig eller inte, bland annat hur marken är klassad. En utebliven anmälan, i det fall en sådan krävs, är ett brott mot miljöbalken eller skogsvårdslagen.

– Det kan man bli åtalad för, säger Anders Blomqvist.

Även Naturskyddsföreningen har ­reagerat mot att skog avverkats inom den förstärkta strandskyddszonen på 300 meter.

– Det är mycket allvarligt, strandskyddszonen runt Rösjön utgör en viktig spridningskorridor för djur och växtliv i Rösjökilen, säger Herbert Henkel, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Sollentuna.

När Mitt i når fastighets­ägaren Jan Emanuel Johansson på en knastrig telefonlina befinner han sig på Kuba och har inte möjlighet att kommentera händelseutvecklingen.

– Återkom nästa vecka när jag är tillbaka i Sverige, hälsar han.

Fakta

Tomten saknar detaljplan

Sollentuna kommun har tidigare velat detaljplanelägga området vid Rösjöns östra strand.

Men både länsstyrelsen och Täby kommun – som skulle få stå får vatten och avlopp och infrastruktur – har sagt nej.

Det har även funnits diskussioner om en justering av kommungränsen så att den östra stranden hamnar i Täby, men det är inte aktuellt längre.

Källa: Sollentuna kommun

Även avloppet ska utredas

Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna har fått in flera anmälningar om dålig lukt från Jan Emanuel Johanssons fastighet vid Rösjön. I veckan inspekterade kommunen avloppsanläggningen.

– När vi kom till fastigheten kände vi att det luktade avlopp, bekräftar Marianne Fex, miljöinspektör på Sollentuna kommun.

Det visade sig att anläggningens slamavskiljare var överfull.

– Representanten för fastighetsägaren skulle omedelbart beställa en tömning, berättar Marianne Fex.

Enligt Sollentuna kommun hyr fastighetsägaren ut huvudbyggnaden och två mindre stugor till ett företag som låter sina anställda bo där.

Miljökontoret ska nu ta reda på om avloppsanläggningen är överbelastad, och om den har några tekniska brister.

– Avloppet är dimensionerat för 20 personer. Anläggningen är dock 20 år gammal och börjar bli lite till åren, säger Marianne Fex.

Enligt Naturskyddsföreningen finns det en risk att avloppsvatten som inte blivit ordentligt renat sprider sig ner till grundvattnet och på så sätt når Rösjön.

– Om man överbelastar anläggningen och infiltrationsbädden blir igensatt finns det en risk att vattnet inte blir ordentligt renat innan det rinner ner i marken, säger Marianne Fex.