skrapa för studenter i 16 våningar

Tensta Lokaltidningen har tidigare berättat om planerna på ett nytt studentboende i Tensta. Stadsdelsförvaltningen ställer sig nu bakom förslaget om att bygga ett hus som beräknas rymma 214 lägenheter och bli 16 våningar högt. Tanken är att det ska ligga i Tensta centrum.

Förvaltningens enda invändning är att det måste vara mycket ljus i området så att det känns säkert runt byggnaden.