Skrapan möter protester

70 meter högt, 22 våningar och bostäder för 150 personer. Så blir Sollentunas första skyskrapa, enligt planerna. Post-it-lapparna återger några av de yttranden som lämnats in till kommunen under samrådstiden.
70 meter högt, 22 våningar och bostäder för 150 personer. Så blir Sollentunas första skyskrapa, enligt planerna. Post-it-lapparna återger några av de yttranden som lämnats in till kommunen under samrådstiden.
Ren och skär landskapsterrorism – eller ett djärvt förslag som kan bli ett lyft för hela Rotebro.

Bland grannarna är det den 70 meter höga skrapan som väcker känslor, men Trafikverket varnar för höga bullernivåer och länsstyrelsen hotar med att riva upp förslaget.

Gärna fler bostäder och ny fräsch bebyggelse, men tulla inte på antalet p-platser – och definitivt inget 22-våningshus.

Ungefär så lyder domen från majoriteten av de som yttrat sig under samrådet för kvarteret Ritsalen i centrala Rotebro.

Lokaltidningen Mitt i har tagit del av drygt 50 av de 68 yttranden som kom in under samrådstiden som slutade den 25 februari. Tonläget är bitvis högt och invektiven haglar.

Bland de yttranden som kommit från privatpersoner är det bara två som är positiva till förslaget. En av dem är Jonas Ångström som uppskattar initiativet. Men han tror inte att han är så ensam om det som samrådet ger sken av.

– De som är positiva är inte lika benägna att höra av sig, det ligger i sakens natur. De grannar jag har pratat med är positiva till förslaget, säger han.

Medan många av motståndarna framhåller att ett 22 våningar högt hus inte passar in i området hävdar han motsatsen – och pekar på de höga hus som finns, eller är planerade, längs med pendeltåget norr om Stockholm: Norra tornen, hotellet vid Friends Arena, Viktoria Tower och Scandic Infra city.

Samtidigt tror han att motståndet mot höghuset handlar mer om personligt tycke och smak än om logiska argument.

– Vad som passar in eller är fult är en subjektiv uppfattning. Det finns andra hus i Rotebro som är gräsliga men de får vi leva med.

Av de myndigheter och större företag som yttrat sig är de flesta neutrala. Men både länsstyrelsen och Trafikverket har tunga invändningar mot förslaget – på grund av det utsatta läget nära järnvägen.

Bullerutredningen grundar sig på prognos 2030 där man räknar med dagens befintliga spår och cirka 650 tåg per dygn. Redan där kan det bli maximala nivåer på 86 dBA – vilket Trafikverket ser som problematiskt.

”Vid så höga bullernivåer har det i vissa fall visat sig vara svårt att finna tekniska lösningar för att klara inomhusnivån”, skriver myndigheten – och poängterar att det kan bli fråga om ännu högre nivåer efter en utbyggnad till sex spår då prognosen är 900 tåg per dygn.

Länsstyrelsen tar också fasta på bullerproblemet och säkerhetsriskerna med farligt gods på ostkustbanan och varnar för att planen kan rivas upp om den antas utan att problemen lösts.

Men politikerna är inte oroliga.

– Jag är övertygad om att vi kommer att hitta ett sätt där vi är överens om hur man ska lösa det, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är den bistra verklighet vi lever i. Staten uppmanar oss att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen – och säger samtidigt att vi inte får bygga alltför nära. Det är en ständig balansgång, ­säger han.

Härnäst ska kommunens tjänstemän ta ställning till om förslaget behöver ändras utifrån de yttranden som kommit in under samrådet.