Skräpet förstör nya strandpromenaden

Mängder av skräp driver från Värtan till strandkanten på Lidingö.

Det visar en inventering av området längs skogspromenaden som Lidingö stad låtit göra.

– Skräpet är väldigt negativt för Lidingös fina naturområden här vid vattnet. Här finns ju både naturreservatet Kappsta, nyckelbiotoper som påverkas och friluftsupplevelser längs alla promenader, säger Ulla Bejrum på Lidingö stads tekniska förvaltning.

Skräpproblemen är som värst vid vissa vindförhållanden. Soporna förs först in till land, men de kan dras ut när vinden vänder. Buteljer som flyter in krossas mot stenarna och kan bli farliga för de som badar i området.

– Det gör att man inte bör bada barfota, säger Ulla Bejrum.

2012 städades hela stranden längs södra Lidingö. Lidingö stad hade också ett möte med Stockholms hamnar, som har specialbåtar som åker runt och plockar skräp på vattnet.

Snart ska Lidingö ta en ny kontakt och försöka få Stockholms hamnar att hjälpa till att ta bort det värsta avfallet i vattnet.

– Skräpet kommer inte från sjöfarten, båtarna har ju ett slutet system, utan från stränderna, där människor lämnar saker efter sig. Det hamnar väldigt mycket skräp i vattnet, säger Anders Nordlund på Stockholms hamnar som jobbar på båten som åker runt och gör rent stränder.

Lidingö stad har låtit inventera strandområdet mellan Baggeby gård i norr och Larsbergs brygga i söder eftersom man just nu bygger en strandpromenad där.

Inventeringen gjordes för att kommunen ville undersöka om det fanns några speciella naturvärden som man inte kände till längs med sträckan.

Rapporten behövs dessutom för den ansökan om strandskyddsdispens som krävs för att bygga promenaden i strandskyddsområdet. Bland annat vill kommunen bygga mer bryggväg och förbättra stigar.

– Slutsatsen av rapporten blev att stigen och brygg­vägen kan byggas utan någon större påverkan på växt- och djurlivet, säger Ulla Bejrum.