Skräpiga returstationer efter julhelgen

Så här såg det ut vid återvinningsstationen vid Vallentuna IP.
Så här såg det ut runt återvinningsstationen vid Vallentuna IP.
Många returstationer i hela Stockholmsregionen ser ut som sopberg efter jul- och nyårshelgen. Det gäller även i Vallentuna, vars stationer fick flera anmälningar om städbehov i mellandagarna.

På sociala medier har det diskuterats flitigt i mellandagarna om hur skräpigt det ser ut runt återvinningsstationer i Vallentuna. I ett uppmärksammat inlägg visar en privatperson hur han tog saken i egna händer och plockade upp sopor som låg slängt framför containrarna.

Stationerna i Vallentuna städas med ett par dagars mellanrum, enligt turschemat på Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI. De välkomnar dock allmänheten att anmäla om en viss station behöver rensas på skräp.

– På vår hemsida kan man följa med när återvinningsstationerna har tömts eller planeras att tömmas, säger Annika Ahlberg, regionchef för FTI i Stockholm.

I kommunen finns 10 insamlingsställen för glas, kartong, metall och plastförpackningar. Under årets sista vecka kom det in 12 anmälningar till FTI från Vallentuna om städbehov, det kan jämföras med Stockholm stad som i samma period fick 275 anmälningar utspridda på 243 stationer.

Stationerna är avsedda för källsortering men missbrukas som avstjälpningsställe för diverse grovsopor. Vad många kanske inte tänker på är att man då kan göra sig skyldig till miljöbrott som kan leda till polisanmälan och böter.

– Vi lägger otroligt mycket pengar varje år på att ta hand om avfall som inte ska läggas vid en återvinningsstation. Det är pengar som kan komma till bättre användning, och bidra till materialåtervinningen i stället.

Fakta

Det här får du slänga vid offentliga återvinningssationer

  • FTI:s återvinningsstationer är avsedda för insamling av förbrukade glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar och tidningar från de privata hushållen.
  • I Stockholms stad finns det totalt 243 återvinningsstationer utplacerade.
  • På FTI:s hemsida finns det information om när varje station planeras att tömmas.
  • Förpackningar som hamnat i returbehållarna går sedan till materialåtervinning.
  • Att dumpa avfall som inte ska läggas i returbehållarna betraktas som ett miljöbrott och kan ge böter.
Källa: FTI