LÄS ÄVEN
Solcellsdrivna sopkorgar ska sluka mera skräp