Ingen avlämningsplats vid sjukhuset

ANNEBERG Kommunens tekniska kontor har utrett möjligheten att anlägga en så kallad­ ”kiss&ride”, en avlämnings-/hämt­nings­zon, i anslutning till tunnelbanan vid Danderyds sjukhus.

Utredningen resulterade i att kontoret hittade en möjlig plats tio meter före korsningen av Gula vägen och Vendevägen i riktning mot norr. Marken tillhör Locum som dock avvisat förslaget med motiveringen att de oroades av en ökad trafik i området och närheten till sjukhusets entréer.