ANNONS

Skrev ut knark till sig själv

ANNONS

Stockholm En läkare som nyligen var anställd i Stockholms län har missbrukat sin behörighet att skriva ut narkotikaklassade läkemedel, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som yrkar att han får en prövotid på tre år.

Mannen ska ha skrivit ut en stor mängd läkemedel till sig själv och närstående. ”Det finns grundad anledning att anta att XX på grund av sin sjukdom/missbruk inte kommer att kunna utöva yrket som läkare tillfredsställande”, skriver IVO. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd tar det slutgiltiga beslutet.