Skrev ut medicin utan kontroll

Socialstyrelsen riktar kritik mot en läkare i Järfälla och en tandläkare i en annan kommun, för felbehandling av en kvinna med diagnosen giftstruma.

Kvinnan hade anmält den behandling hon fick på olika vårdinrättningar. Socialstyrelsen finner det ”mycket beklagligt” att ingen av vårdinrättningarna försökte hitta orsaken till kvinnans svårighet att anpassa sig till medicineringen.

I två fall riktar Socialstyrelsen kritik mot vårdpersonal.

En läkare i Järfälla kritiseras för att ha ordinerat antibiotikabehandling utan undersökning, en tandläkare i en annan kommun får kritik för allvarliga brister i journalföring och brister vid antibiotikaförskrivning.