skrot kan bli en skulptur

VÄSTERTORP Nu är det åter igen dags för Västertorps skulpturtävling, som i år firar att det är 60 år sedan Västertorps skulpturpark invigdes.

Tävlingen går som tidigare ut på att bygga en skulptur av återvinningsmaterial – en skulptur som knyter an till skulptur­parken i Västertorp.

Nytt för i år är att en expert­jury, bestående av konstkännare, bjuds in för att utse vinnaren och att allmänheten kommer att kunna rösta via Facebook. Inlämning av bidragen ska senast ske klockan 18 den 19 oktober.

Vuxenskulpturer lämnas in till Antikboden och barnskulpturer till Jag leker träd. Mer information finns på Stockholms stads webbplats.