Skrotbilar hinder för parkering

UPPLANDS-BRO En parkering på Gårdsvägen i Håbo-Tibble har blivit en uppställningsplats för skrotbilar och husvagnar, enligt en förskola i närheten.

Tidigare försök att få bort skrotbilarna och husvagnarna har, enligt förskolan, misslyckats. I dag tvingas allmänheten därför parkera i en vändzon. Enligt ett mejl från förskolan har denna situation varat i tre års tid.

I ett svar skriver kommunen att parkeringen inte tillhör kommunen men att de är villiga att transportera bort fordonen om markägaren är beredd att betala för detta.