Skrumpna löv inget hot mot Nackas ekar

En liten larv har gjort att Nackas ekar har fått bruna och skrumpna löv.Men ekälskande Nackabor behöver inte vara oroliga – trädens framtid hotas inte av larven.

Oroliga Nackabor har hört av sig till Lokaltidningen Mitt i efter att ha sett hur många ekars löv har färgats bruna, sedan grå och till sist skrumpnat ihop.

Orsaken är en liten larv, troligtvis den snedstreckade ekstylt- malen, som flyttat in i löven och gjort ”blåsminor”.

Larvarna bor inne i lövet och äter upp det inifrån, men lämnar skalet kvar.

– Det finns flera olika insekter, både malar och även en del stek­lar, som kan göra blåsminor. Men jag skulle gissa att det även i Nackas fall rör sig om den snedstreckade­ ekstyltmalen, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Enligt Didrik Vanhoenacker är det ett gynnsamt år för just ekstyltmalen, som har gett sig på ekar lite här och var i Stockholmsområdet.

– Folk ringer och frågar om de ska såga ned trädet. De är oroliga för att det är något liknande almsjuka. Och visst, det är dåligt för eken, men det är inte dödligt för den. Det är vanligt med insektsangrepp på träd, och särskilt ekar. Men eken är förvånansvärt tålig mot angrepp.

Nacka kommuns naturvårdare har inga planer på åtgärder mot ekstyltmalarna, utan ser deras förekomst som en del av naturens gång.

Så Nackaborna får finna sig i att eklöven ser lite skrumpna ut i år, och trösta sig med att det nästa år troligtvis är bättre igen.

– Är det många insekter av ett slag ett år gynnas även dess fiender och sjukdomar. Det tar ett tag för fienderna att komma ikapp, men året efter brukar den vanliga insekten minska igen. Så det blir inte lika många styltmalar nästa år, skulle jag gissa, säger Didrik Vanhoenacker.

Finns det något positivt med att malen intagit Nackas ekar?

– Ja, ha ha. I stället för att för-fasas över ”fula” löv, kan man gå ut och fascineras av allt som lever av ek. Det är otroligt många insekter som är knutna till ek. Passa på när det finns sådana här blåsminor och tänk ”wow, vilka coola djur som kan bo så här i ett blad”.

Fakta

Larverna lever tillsammans i ett hålrum

Den snedstreckade ekstyltmal­ens vingbredd är 7–9 mm. Huvudet brunaktigt. Framvingarna brunaktiga med vit teckning och bakvingarna brungrå.

Fjärilen flyger på natten och dras till ljus.

Finns i skogsmark där det växer ek.

Larven lever i en översidig blåsmina på ek och upptar så småningom nästan hela bladet.

Förekommer från Skåne till Uppland samt Medelpad.