Skuldsanering i Danderyd ökade med 100 procent

I Danderyd får fler hjälp med skuldsanering jämfört med året innan.
I Danderyd får fler hjälp med skuldsanering jämfört med året innan.
I länet ökar antalet personer som får hjälp att sanera sina skulder, enligt Kronofogden.
Dubbelt så många fick hjälp med skuldsanering i Danderyd 2018 än året innan.
Fakta

Antal personer som beviljats skuldsanering 2018

Källa: Kronofogden

Totalt fick 1 800 personer i länet hjälp att sanera skulder 2018, vilket är några fler än året innan.

Danderyd är en av kommunerna där förhållandevis väldigt få får hjälp med skuldsanering. År 2017 var det två personer och 2018 dubblades antalet beviljade ansökningar. Totalt fyra personer blev siffrorna för 2018, en ökning med 100 procent.

Det är större chans att få skuldsanering vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet än vid överkonsumtion.

Inte storleken på skulderna som avgör

Oftast avgör inte storleken på skulderna om en person får hjälp. Istället handlar det om orsaken till problemen, åldern på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare i kommunen. Det är större chans att få skuldsanering vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet än vid överkonsumtion.

– Att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare när man får problem med ekonomin påverkar sannolikheten att få skuldsanering. Det gör att det är rätt personer som ansöker och ansökan är mer genomarbetad, säger Ann-Charlotte von Feilitzen, teamchef på Kronofogden.

Fakta

Så fungerar skuldsanering

  • Skuldsanering hos Kronofogden innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få hjälp ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid.
  • När Kronofogden godkänt ansökan görs en betalningsplan och man får leva på existensminimum i några år. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. Efter fem år är man skuldfri.
  • Sedan lagändringen den 1 november 2016 har drygt 31 000 personer ansökt om skuldsanering. Genom ändringen har det blivit lättare att ansöka digitalt. Det har också införts två betalningsfria månader per år och personer med barn kan betviljas en förkortad betalningsplan.
Källa: Kronofogden