Skulderna knäckte Hans

Allt fler hamnar i skuldfällan, och fler söker även skuldsanering.

Runt 2 000 Järfällabor är tillsammans skyldiga Kronofogden 366 miljoner kronor.

En av anledningarna är de allt populärare sms-lånen, enligt Järfällas skuldrådgivare.

Stockholmarnas skulder till Kronofogden blir större och större. 74 000 personer är i dag skyldiga drygt 16 miljarder kronor. Av detta står 2 000 Järfällabor för 366 miljoner kronor, jämfört med 297 miljoner för fyra år sedan.

När högen av påminnelser, inkassokrav och brev från Kronofogden bara växer kan man ansöka om skuldsanering. Det gjorde 964 stockholmare under första halvåret i år, jämfört med 883 samma period förra året.

Drygt hälften av ansökningarna beviljas.

Konkret innebär en skuldsanering att man betalar av efter bästa förmåga i fem år.

– Man lever på någon form av existensminimum, sedan skrivs skulderna av och man kan börja om på nytt, säger Ulla-Britt Hogler som är budget- och skuldråd­givare i Järfälla.

Trycket har ökat de senaste åren och väntetiden för ett möte med Ulla-Britt Hogler och hennes kollegor blir allt längre. Hon menar att en av anledningarna till att fler hamnar i skuldfällan är de allt vanligare SMS-lånen.

49 000 av Kronofogdens ärenden i hela landet förra året hade snabblån som orsak, jämfört med 28 000 för fyra år sedan.

En annan orsak till ökningen är att allt fler nyanlända kvinnor hamnar i ekonomiska problem.

– Skuldsatta kvinnor som nyligen har flyttat till Sverige är en ökande grupp hos oss. Många har blivit lämnade av dominanta män och står kvar med skulder och vet inte vad de ska göra, säger Ulla-Britt Hogler.

Hans Björklund är en av alla stockholmare som har blivit beviljad skuldsanering.

Han har en skuld på drygt en miljon kronor.

– Jag är väldigt glad över att jag fick skuldsanering beviljad. ­Annars vet jag inte hur det hade gått. Nu känns det som att jag ­äntligen är på rätt väg och om fem år ska jag enligt Kronofogden vara en skuldfri man, säger han.

Det var när han fick ta hand om skulderna på ett hus där han och hans tidigare sambo hade bott som hans ekonomi föll samman.

Ungefär samtidigt gick det bolag som han körde taxi för i kon­kurs.

– Jag klarade inte att betala ­räntorna och andra skulder som hade med huset att göra. Till slut tröttnade jag och brydde mig inte när räkningarna kom.

Ulla-Britt Hogler berättar att många är rädda för att söka hjälp och att många inte heller vet om att varje kommun enligt lag måste erbjuda budget- och skuldrådgivning.

– Vissa kommer hit med kassar fulla med oöppnade brev. Många mår dåligt och behöver mycket stöd. Vi försöker få folk att se ett ljus i tunneln.

Fakta

Här är invånarna skyldiga mest