Skuldrådgivare får mer muskler

Tre kommuner i nordvästra delen av Storstockholm kan från 2013 få en gemensam skuldrådgivning, placerad i Järfälla.

Socialcheferna i flera kommuner i nordvästra Storstockholm, däribland socialcheferna i Järfälla och Upplands-Bro, tillsatte 2010 en utredning om gemensam budget- och skuldrådgivning.

Utredningen visar att skuldrådgivningen skulle kunna utvecklas positivt om kommunerna samarbetar, bland annat skulle verksamheten exempelvis bli mindre sårbar när personal är sjuk. Kommunerna skulle också få ett mer enhetligt arbetssätt.

Förslaget är att en ny gemensam skuldrådgivning skulle placeras i Järfälla.

I Järfälla fanns, när utredningen påbörjades för två år sedan, två heltidstjänster som skuldrådgivare. Kötiden för hjälp i kommunen var mellan en och två månader, och rådgivarna hade omkring 260 ärenden.

I Upplands-Bro hade man en deltidstjänst, cirka 50 ärenden och ingen kö.

Nackdelen med en sammanslagning, enligt utredningen, är att det blir en lång resväg för de som bor i andra kommuner. Mot en sammanslagning talar också att kommunerna arbetar på olika sätt med skuldrådgivning. Behovet av rådgivning är också olika i olika kommuner.

Enligt Helena Elmquist, chef för administrativa avdelningen i Sollentuna kommun som ansvarar för utredningen, kan det ändå löna sig för kommunerna att ha en gemensam skuldrådgivning.

– Det vi inte alls hinner i dag är att jobba förebyggande, att vara ute i skolorna och prata med ungdomar om riskerna att ta sms-lån till exempel.

Den 27 november väntas politikerna besluta om den nya organisationen ska sjösättas.

Hittills är tre kommuner intresserade av att delta: Järfälla, Upplands-Bro och Sollentuna.

– Målet är att fler kommuner ska ansluta sig, säger Helena Elmquist.