Äldre skulle slängas ut – räddades av L

Kanonen. Vaxholm
Träffpunkten Kanonen för äldre sades upp utan förvarning av Vaxholms stad.
Moderaterna i Vaxholm vägrade att lyssna på Liberalerna när kommunens sa upp äldrecentrumet i Kanonen på Hamngatan. Då blev det öppen politisk strid som L gick segrande från. Debatten om M:s "maktarrogans" får förnyat bränsle, anser Leslie Öqvist (L).

I höstas, efter bara tre år på Hamngatan 50, sa kommunen utan förvarning upp en lokal för den populära träffpunkten Kanonen för äldre.

Anledningen var att kommunen behöver arbetsplatser för tre tjänstemän. Beslutet fick Liberalerna i Vaxholm att gå i taket, dels var de emot flytten, dels kände de sig överkörda av allianspartnern moderaterna.

I veckan tog Liberalerna upp frågan i socialnämnden, och lyckades trots motstånd från M riva upp uppsägningen, med stöd från oppositionspartierna S och WP.

C och MP valde att lägga ned sina röster.

– Det inte okej att göra på det här sättet. Man måste ta större hänsyn till medborgarna, speciellt när man har att göra med 80-åriga medborgare, säger Leslie Öqvist, vice ordförande i socialnämnden.

Leslie Öqvist (L)

Leslie Öqvist (L)

Enligt Leslie Ökvist ska moderaterna först ha hävdat att frågan inte kunde behandlas i socialnämnden och efteråt förklarat att de trots nämndens beslut tänkte genomföra uppsägningen. När Mitt i kontaktar socialnämndens ordförande Annicka Blommé (M) säger hon dock:

”Beslutet kommer naturligtvis att respekteras och seniorerna får fortsatt tillgång till rummet i Kanonen”, skriver hon.

Hon tillägger också att ”ett kontrakt kommer att skrivas mellan Vaxholms stad och seniorerna, där även en hyra kommer att tas ut vilket ej gjorts hittills”, men att moderaterna kommer att föreslå att hyran täcks via föreningsbidrag.

Annicka Blommé vill också förtydliga att det inte handlat om att hela träffpunkten skulle flytta , utan om ett kontorsrum på ”12–23 kvm” som äldreverksamheten hittills disponerat som fast kontor. Seniorverksamheten ska som ersättning ha erbjudits att få boka en annan mindre lokal i Kanonen, ett par timmar i veckan, men avböjt detta.

Grälet mellan M och L för öppen ridå är ännu en spricka i alliansen i Vaxholm på kort tid, efter den stoppade rivningen av förskolorna på Norrberget.

– Man skulle haft en dialog innan beslutet, säger Leslie Öqvist (L).

– Det skapar onödig friktion och stress för de äldre. Det är så okänsligt och man kan tolka det som arrogant också, säger han och menar att det spär på debatten ytterligare om moderaterna i Vaxholm som maktfullkomliga.

Det är så okänsligt och man kan tolka det som arrogant också

Träffpunkt Kanonen invigdes 2013 och var då Vaxholms första  seniorcentrum. Initiativtagare är bland andra SPF, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Röda Korset och Väntjänsten som tillsammans har fler än 1 000 medlemmar. Verksamheten har öppet alla vardagar.