Hon ska skydda kulturhusen i Upplands Väsby

Vicki Wenander.
Vicki Wenander.
Upplands Väsby har anställt en egen kommunantikvarie, något som inte funnits på 20 år.
– Kulturmiljön ska tas om hand och värnas, säger Vicki Wenander.
Hur stor makt hon får är osäkert.

Vicki Wenander är i dag ordförande för Byggnadsvårdsföreningen och kommer att ha kvar sitt ideella uppdrag medan hon arbetar halvtid på sitt nya jobb i Upplands Väsby. Hon har gjort sig känd för att delta i debatten och ifrågasätta den rivningsvåg som just nu sveper över landet.

För en månad sedan JO-anmälde Byggnadsvårdsföreningen Kungälvs kommun för att ha låtit turisthotellet i Marstrand förfalla bortom räddning. Vicki Wenander uttalade sig då starkt kritiskt och sa bland annat att ”kommunerna alltmer brister i respekt för lagar och regler i planering och byggande”.

Kulturmiljö är inte en museal verksamhet

Vicki Wenander

Hon är mer försiktig när hon ska uttala sig om vad som är särskilt viktigt att skydda i Väsby och vill inte peka ut någon särskild miljö eller byggnad.

– Det viktiga är att man tänker till över vad kommande generationer behöver för att förstå tidigare generationers val. Det handlar både om att bevara parker, landskap och bebyggelse och att om det som tillförs måste fungera. Kulturmiljö är inte en museal verksamhet, den är en del av den vardagliga vardagsmiljön, säger hon.

Vad får du för mandat, kommer du till exempel att kunna stoppa rivningar?

– Det är lurigt. Som tjänsteman är man underordnad politiken, man har en expertfunktion men är rådgivande. Men det finns lagstiftning, varsamhetsparagrafer och förvanskningsförbud. Samtidigt ska allt vägas ihop och det är politikens uppgift.

Kommunalrådet Roland Storm (VB) är mycket nöjd med tillsättningen, en fråga hans parti drivit sedan 2014.

– Vi står inför stora samhällsbyggnadsprojekt. Det är viktigt att se om kulturmiljön. Men den kompetensen har vi inte haft i kommunen på 20 år. Nu rättar vi till det.