Skyddad identitet gäller ända in i döden

Mannen vill ta del av var en person med skyddade personuppgifter är begraven
Mannen vill ta del av var en person med skyddade personuppgifter är begraven
Mannen ville ta del av var en person med skyddade personuppgifter är begraven.
Såväl Nacka kommun som domstol avslår begäran.
Motiveringen är att sekretess gäller och hänsyn måste tas såväl till den avlidne som till närstående till den avlidne.

Mannen hade begärt att få ta del av en allmän handling, i det här fallet var en person som hade skyddade personuppgifter är begravd.

Socialnämnden i Nacka avslog begäran och hänvisade till sekretess. Sekretessen gällde med motiveringen att det inte stod klart att uppgiften kunde röjas utan att den avlidne eller någon närstående led men – skada.

Sekretess kan enligt nämnden beslutas om för till exempel integritetskänsliga uppgifter som en person inte vill ska komma till någons kännedom ens efter hans eller hennes död, eller som kan kränka den avlidnes frid.

Mannen överklagade men Kammarrätten i Stockholm går på socialnämndens linje och avslår överklagan på samma grunder.

Kammarrättens dom går att överklaga.