Skydds
rummen 
räcker inte

Ronnie Wendelius visar upp skyddsrummet i Nyckelviksskolan.
Ronnie Wendelius visar upp skyddsrummet i Nyckelviksskolan.
Just nu används rummet som förråd för material och konstverk till konsteleverna.
Just nu används rummet som förråd för material och konstverk till konsteleverna.
Om kriget kommer till Lidingö får så gott som alla plats i skyddsrum. Men flera tusen saknar ändå skydd. Nu ser regeringen över hur befolkningen ska skyddas.

Innanför en trädörr finns den betydligt tjockare metalldörren och flera decimeter tjocka betongväggar – här inne ska vi kunna söka skydd om det blir krig. Men just nu används skyddsrummet på Nyckelviksskolan för att lagra material till konstskolans elever. Längs väggarna finns hyllor med brädor, cement, gips och annat till blivande mästerverk. Under fredstid får skyddsrummen användas till annat, men med villkoret att skyddsrummet kan ställas i ordning på 48 timmar.
– Då ska jag vara med och organisera, men mig veterligen är det hemvärnet som kommer och färdigställer, säger Ronnie Wendelius, fastighetsansvarig på Nyckelviksskolan.

Fastighetsägarens ansvar att underhålla

Om skyddsrummet behöver ställas i ordning ska det tömmas, toalettmöjligheter och verktyg ska finnas på plats och en mekanisk fläkt ska se till att syre kan komma in i lokalen. Det finns en lista på saker som ska finnas, berättar Ronnie Wendelius, och det är fastighetsägarens ansvar att se till att sakerna finns och underhålls.
– Det blir ju en kostnad. Filter och gummilister är ju färskvaror. Och verktygen måste fettas in. Rostar de går de ju sönder om man måste slå sig ut när den stora smällen kommer.


Hitta ditt närmaste skyddsrum här


Tidigare låg Nyckelviksskolans skyddsrum i källaren, men efter en ombyggnad fick rummet flyttas till skolans andra byggnad. Där ligger skyddsrummet bara till hälften under jord och har även två små fönster.
– Vi skulle vilja öppna upp lite mer för att kunna använda det här som en ateljé, men det får vi inte heller göra. Egentligen är det konstigt att de godkände de här fönstren.

Vill ta bort skyddsrummet

Och trots att skyddsrummet nu kan användas som lagerlokal är det ett stort ansvar att ha det. För det börjar bli trångt på Nyckelviksskolan och helst skulle skolan vilja använda skyddsrummet till undervisning.
Men ett skyddsrum får varken byggas om eller tas bort hur som helst.
– Vi ansökte om att plocka bort skyddsrummet, men vi fick bakslag. Och det går inte att överklaga.
Han tror att det kan bero på att skolan ligger i ett villaområde.
– Vi ska kunna ta emot även dem.
Men om det skulle bli krig kommer inte ens hela skolan rymmas i skyddsrummet. Det är 110 kvadratmeter stort och har plats för 120 personer. Skolan har 192 elever och ett 20-tal anställda.


Så många platser finns det


Osäkrare i världen

Frågan om skyddsrum är aktuell igen eftersom den världspolitiska utvecklingen bedöms som osäkrare än på länge. Nyligen skickade Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, brev till alla kommuner i Sverige med krav om att öka krigs­beredskapen. Kommunerna ska bidra till att skyddsrummen blir fler och se över säkerheten.
Totalt finns 65 000 skyddsrum i Sverige, som kan ge skydd till 7 miljoner. Men i Sverige är vi runt 10 miljoner. För Lidingöborna ser det tryggare ut, men trots det räcker platserna i skyddsrummen bara till nio av tio i något av kommunens 426 skyddsrum.
Tidigare prövades det alltid om ett skyddsrum skulle byggas i anslutning till nybyggnationer, men numera byggs nästan inga nya skyddsrum.
– För drygt tio år sedan ansåg man att man hade det skyddsbestånd som behövdes. När man bygger nytt behöver man tills vidare inte behovspröva skyddsrum, säger Lars Gråbergs, handläggare på MSB.
Och likt skyddsrummet i Nyckelviksskolan används många skyddsrum som förrådsutrymmen i fredstid.
– Det är jättebra, de ska ju användas. De ska vara behövda i civil verksamhet just för att de ska underhållas, säger Lars Gråbergs.


65 000 skyddsrum i hela landet

 • Fastighetsägaren ansvarar för underhållet. Det ska sitta skyltar som visar ar skyddsrummet finns.
 • Ett skyddsrum ska skydda invånarna vid krig och andra allvarliga kriser och olyckor. Rummen ska tåla påfrestningar utifrån, exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.
 • Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. I många fall finns de i vanliga bostadshus och offentliga byggnader.
 • Skyddsrummen används ofta som förråd eller samlingslokal, men ska inom 48 timmar kunna återställas till sitt ursprungliga syfte.

Källa: MSB


Finns skyddsrum i garage

De flesta av skyddsrummen finns i olika offentliga inrättningar som skolor eller i Lidingö stadshus, eller i lägenhetshus. På Lidingö finns de flesta skyddsrummen i närheten av centrum, Torsvik, Högsätra och Larsberg. Men för den som bor i ett villaområde längre ut på ön kan det ändå vara nära till närmsta skyddsrum.
– Man byggde mycket skyddsrum i ­garage under 80-talet, så de finns utspridda i villaområden också. Och om det är en situation där man måste söka skydd så ska man ta sig till närmsta skyddsrum, man har ingen speciell plats i ett särskilt skyddsrum, säger Lars Gråbergs.

Fakta

Tre myter om skyddsrummen

 1. Du hör till ett speciellt rum
  Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig till det skyddsrum som ligger närmast.
 2. Det är förbjudet att ha saker i rummen
  MSB menar tvärtom att det är bra att skyddsrummen används i fredstid. Dock ska det gå att tömma skyddsrummen och ställa dem i ordning inom 48 timmar. Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till.
 3. Hemlig placering för andra länder
  Symbolen för skyddsrum ska i stället signalera till angripande makt: ”Här har vi inget att dölja, här finns enbart civilbefolkning.”
Källa: Lars Gråbergs, handläggare på MSB