Skyddsräcken mot självmord på broar

LILJEHOLMEN Liljeholmsbron och Årstabron ska få skyddsräcken som ska förhindra människor att hoppa från bron. Ett räcke gör att det blir svårt att ta sig över kanten och fysisk aktivitet gör att den som planerar att hoppa får tänka till en extra gång.

Inom två år ska ett tiotal broar i Stockholm få skyddande staket.