Skyddsrumsbygge gör Roslags-Näsby dyrare

Flygbild över Roslags-Näsby
Kommunens stadsutvecklingsprojekt sett från ovan.
Arbetet med att utveckla Roslags-Näsby tar fart nu fart på allvar. Bland annat utlovas 1400 bostäder, kontor, förskola och studentbostäder. Täby kommun hade budgeterat 568 miljoner, men nu har man behövt revidera denna siffra – bland annat har ett skyddsrum för 5 miljoner tillkommit.

Detaljplanen för Roslags-Näsby vann laga kraft i slutet av förra året och det finns ett beslut om budget för alltsammans, 568 miljoner kronor. Men nu har denna reviderats – 607 miljoner blir den nya prislappen. Varför?

Av ett protokoll från stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun framgår att ett ”anläggande av ett skyddsrum” har tillkommit sedan den första beslutade budgeten, och detta till en kostnad av 5 miljoner kronor.

Därutöver rör det sig om 34 miljoner kronor för ökade entreprenadkostnader.

Kommunalrådet Johan Algernon (M) är stadsbyggnadsnämndens ordförande. Han förklarar att det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som skärpt sina krav vad gäller frågor som rör skyddsrum.

– Vi måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer och det här är ett nytt skärpt krav. River man ett skyddsrum ska det ersättas, säger Johan Algernon.