Skyfall orsakade mängder av skador

Sommarens regnoväder har orsakat stor skada på många platser på ­Lidingö.

Kia Ekedahl fick infarten förstörd och tvättstugan full med lera när kommunens avloppsbrunnar inte svalde allt vatten.

– Kommunen måste bygga en ny brunn så att inte det här händer igen, säger Kia Ekedahl.

Framför hennes hus i Mosstorp jobbar just nu hantverkare med att dränera och lägga om parkeringsinfarten. Villan ligger på den lägsta punkten i området och vid ett av regnvädren i augusti forsade så mycket vatten ner längs infarten att det pressades in genom dörrarna till tvättstugan.

– Vattnet drog med sig massa lera. Jag fick skotta bort tio skottkärror med lera och skura tvättstugegolvet som var helt svart. Nu har jag dränerat och hoppas att vattnet ska rinna ut i gräsmattan i stället, säger hon.

Kia Ekedahl är bara en av många på Lidingö som haft översvämning i år. Flera skolor har också drabbats av vattenskador i sommar. Och i Gångsätrahallen strömmade regnet in med sådan kraft natten mellan 7 och 8 augusti att dörrar bändes upp, rutor sprack och en halvmeter hög flod brusade in via simhallens reningsverk och vidare till gymmet.

– Det var helt sjukt. Vattnet bara forsade in och stora saker flöt runt, säger Patrick Skoglund, som jobbar på Gångsätrahallen.

Gymmet är ännu inte återställt efter översvämningen.

Kommunen har just nu ett 15-tal öppna ärenden där Lidingöbor klagat på att vattenledningarna och brunnarna inte har kunnat hålla vattnet borta från deras tomter.

En av dem är Jan Blomgren, som fick vattenskador två gånger på en vecka i augusti. Han tror att en faktor som spelade in var att gatubrunnarna var dåligt rengjorda. Nu har Jan Blomgren fått totalrenovera hela källaren.

– Det blir en ekonomisk skada även om försäkringsbolaget står för mycket. Det finns saker som inte går att ersätta och så tillkommer all arbetstid man lägger ner på det här, säger han.

En av dem som klagat till kommunen tar upp oron för att extrema skyfall enligt meteorologer kan bli vanligare i framtiden, på grund av klimatförändringarna. Den personen vill att kommunen agerar.

Men enligt Lars Poulson, VA-förvaltare på Lidingö stad, är det omöjligt att bygga dagvattensystem som kan värja sig mot extrema regnmängder.

– Brunnarna är byggda för att klara hårt regn och de kan svälja enorma mängder vatten. Men de är inte byggda för skyfall av den här typen. De systemen finns inte som kan klara sådana regn, säger han.

Anticimex som jobbar med att inspektera vattenskador för försäkringsbolagens räkning bekräftar bilden av att det varit ovanligt många vattenskador i år. Frank Eriksson på Anticimex har varit på Lidingö flera gånger i år.

Skadorna han sett varierar, men värst konsekvenser blir det när källare är inredda med reglade väggar och trägolv.

– Då är det risk för mögelskador. Kanske har man dessutom ­varit bortrest under tiden och då är det inte säkert att man upptäcker något, säger han.

Brunnarna utanför Kia Ekedahls hus kunde inte svälja allt regn vid en störtskur i augusti.

Det var helt sjukt. Vattnet bara forsade in och stora saker flöt runt.patrick skoglund