Ny skylt visar trängseln på t-banan – har du sett den?

Nya skyltar visar trängselinformation. KTH-studenter ligger bakom. Skylt. Tunnelbanan.
Så här ser skylten ut.
Sedan i måndags har det suttit en ny skylt bredvid informationstavlan på tunnelbanan vid Tekniska högskolan.
Skylten, som visar trängseln på vagnarna, är tillfällig och en del av ett exjobb som två KTH-studenter gör.

Det är är studenterna Christoffer Ingevaldsson och Marcus Larsson som just nu testar informationstavlan som en del i sitt examensarbete.

– Vi satte upp skylten i helgen och började använda den i måndags. Vi testar veckan ut, säger Christoffer Ingevaldsson.

Positiva reaktioner

Projektet är ett samarbete med SL, MTR och Tyréns och syftar till att få folk att bättre sprida ut sig längs plattformen för att på så sätt minska trängseln. Skylten föreställer ett tåg där vagnarna får olika färg beroende på hur fullsatt den är. Uppskattningen sker manuellt av en person på plattformen och visas ungefärligt i procent under varje vagn på informationsskylten.

Skylt för trängselinformation vid Tekniska högskolan – studenter ligger bakom. Skylt. Tunnelbana.

KTH-studenterna Christoffer Ingevaldsson och Marcus Larsson ligger bakom skylten som just nu sitter vid Tekniska högskolan.

Än så länge har resenärerna varit positiva till den nyinstallerade skylten.

– Alla har inte sett den men de som har gjort det, vilket är lite olika beroende tid på dygnet, tror att det skulle kunna underlätta deras resande i framtiden, säger Christoffer Ingevaldsson.

Mindre trängsel ger bättre punktlighet

Trängseln på tunnelbanan är det som resenärerna klagar på mest enligt SL:s kundundersökningar. Därför började KTH-studenterna undersöka vilka alternativ som fanns för att få bukt på problemet. Informationstavlor i stil med den som studenterna just nu testar finns redan i större städer som Hongkong och Singapore och Christoffer Ingevaldsson tror att de i framtiden även kommer att finnas i Sverige.

– I de nya vagnarna finns möjligheter att läsa av trängseln digitalt. Men mindre trängsel kommer också punktligheten att öka. Jag tror definitivt att vi kommer att se skyltar som vår i tunnelbanan om några år, säger Christoffer Ingevaldsson.