Skyltar sitter på plats igen

UPPLANDS-BRO Skyltar som visar 30 kilometer i timmen vid infarten till Lillsjöområdet plockas enligt en man regelbundet ned av någon okänd. Mannen skriver att han på eget initiativ provisoriskt ställer upp skyltarna igen. Nu vill han att kommunen monterar skyltarna på ett sätt som försvårar nedrivning.

I ett svar skriver kommunen att skyltarna nu är på plats.